Sprawozdanie z rozliczenia I – II

  • Druk sprawozdania z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki udzielone przed 31.12.2009r. (pobierz)

 

  • Druk sprawozdania z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki udzielone od 01.01.2010r. – należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej (pobierz)

 

  • Druk sprawozdania z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIEr. – należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej (pobierz)

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN