Ankieta Leszno

PROJEKT SYSTEMOWY PARP
„Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1

ANKIETA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA PK KSU

 

W związku ze skorzystaniem z usług Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi pozwolą nam doskonalić nasze usługi i rozwijać je zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez naszych klientów. Niniejsza ankieta jest anonimowa.

 

[formidable id=”8″]

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN