Kontakt z Punktami Konsultacyjnymi

Kontakt z Punktami Konsultacyjnymi

 

Zapraszamy do kontaktu z jednym z dwóch Punktów Kosultacyjnych – w Pile  lub Lesznie!

Pracownicy Punktów świadczą usługi na terenie całego województwa.

 

PK  w Pile:
ul. Grunwaldzka 2, 64 – 920 Piła
+48 61 656 35 00
e-mail: pk-pila@dotacje.wielkopolska-region.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

Z usług Punktu Konsultacyjnego  można skorzystać na jeden z poniższych sposobów:
• bezpośrednio – podczas wizyty w Punkcie Konsultacyjnym  lub podczas dyżuru konsultanta
• telefonicznie – pod numerem +48 61 656 35 00
• elektronicznie – zadając pytanie poprzez wypełnienie Formularza Zapytania na stronie.

 

Zapraszamy także na dyżury konsultantów świadczone w następujących lokalizacjach:

Poznań: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul. Piekary 19, X piętro (szczegóły pod numerem telefonu +48 61 656 35 00)

 
PK  w Lesznie:
Pl. Kościuszki 4 lok. 27 i 28, 64 – 100 Leszno
+48 61 656 35 00
e-mail: pk-leszno@dotacje.wielkopolska-region.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

Z usług Punktu Konsultacyjnego można skorzystać na jeden z poniższych sposobów:
• bezpośrednio – podczas wizyty w Punkcie Konsultacyjnym  lub podczas dyżuru konsultanta
• telefonicznie – pod numerem +48 61 656 35 00
• elektronicznie – zadając pytanie poprzez wypełnienie Formularza Zapytania na stronie.

 

Zapraszamy także na dyżury konsultantów świadczone w następujących lokalizacjach:

Poznań: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul. Piekary 19, X piętro (szczegóły pod numerem telefonu +48 61 656 35 00)

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN