Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Wychodząc naprzeciw potrzebom podregionu nowotomyskiego i pilskiego WARP prowadzi Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu.

Każdy kto szuka informacji na temat funduszy unijnych, uzyska bezpłatną informację u pracowników Punktów Informacyjnych.

 

Jeśli jesteś zainteresowany:

– usługami informacyjnymi w zakresie funduszy europejskich,
– konsultacjami w sprawie realizacji projektów (np. pozyskanie dofinansowania/dotacji),
– szkoleniami/ spotkaniami informacyjnymi lub dyżurami w zakresie funduszy unijnych

nasi pracownicy udzielą Tobie bezpłatnych informacji !

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl
tel: + 48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@dotacje.wielkopolska-region.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 09:00 – 20:00
Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@dotacje.wielkopolska-region.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 09:00 – 20:00
Wtorek – Piątek: 08:00 – 16:00
Piątek: 7:00 – 15:00

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu udzielają informacje m.in. z zakresu: dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację i instalacje OZE. 

Więcej informacji o funduszach:

warp.org.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl

 

Działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

logotyp PIFE

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Zadaj pytanie naszemu specjaliście!!

point_WARP

Znajdź Punkt Informacyjny!!

 

Informujemy, iż udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych przez  Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), wyłącznie w celu przekazywania informacji o Funduszach Europejskich. Administratorem jest WARP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piekary 19. Wystosowanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN