“Outplacement Twoją Szansą” – projekt zakończony.

Celem ogólnym projektu jest udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom, poprzez ułatwienie im znalezienia się w nowej sytuacji życiowej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby z terenu woj. wielkopolskiego objęte zwolnieniem grupowym. Uczestnicy projektu skorzystają z kompleksowej analizy i doradztwa dot. osobistej kariery zawodowej. Zostanie wypracowany dla każdego indywidualny kierunek rozwoju zawodowego dający uczestnikowi konkretny obraz predyspozycji osobistych oraz profil kompetencyjno-osobowościowy, który może być przedstawiany potencjalnym pracodawcom jako uzupełnienie informacji o kliencie.

Moduły szkoleniowe, przekazane wsparcie będzie wieloaspektowe, m.in.:
– wsparcie psychologiczne,
– zdefiniowanie zasobów kompetencyjno – osobowościowych,
– zdobycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, umiejętności tworzenia  dokumentów aplikacyjnych, umiejętności autoprezentacji,
– zdobycie umiejętności bezpośredniego kontaktu z pracodawcami – rozmowy kwalifikacyjne,
– zdobycie informacji z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN