Ile to kosztuje?

 Sprawdź najwygodniejszą dla siebie wysokość raty*

Symulator rat dla pożyczek udzielanych przez WARP.

 

Dla pożyczek udzielanych przez WARP Sp. z o.o. w tym także dla pożyczek udzielanych ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE, od dnia 1 stycznia 2009 roku obowiązuje oprocentowanie karne od zadłużenia przeterminowanego w wysokości czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego  (tzw. odsetki maksymalne) 10,00% w skali roku.

 

Nie pobieramy opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku!

Zobacz szczegóły innych opłat – tabela.

 


*Niniejsza symulacja ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93; z późn. zm.)

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN