Rodzaje pożyczek

Oferujemy Państwu 4 produkty pożyczkowe udzielane ze środków pozyskanych w ramach Inicjatywy JEREMIE.

 

 

images-stories-WARP-do_pobrania-rodzaje_poyczek-page-001-435x469

 

Dowiedz się więcej o taniej i szybkiej pożyczce JEREMIE!


Wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej, a oddzwonimy do Ciebie !

 

[formidable id=”3″]

 

Fundusz Pożyczkowy
tel: +48 61 656 35 00
e-mail: fundusz@dotacje.wielkopolska-region.pl

Obsługa klienta: od 8.00 do 16.00 (pn.-pt.)

 


1 – Stopa procentowa składa się ze stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską oraz marży. Od dnia 01.01.2014r. wysokość stopy bazowej dla Polski wynosi 2,75% w stosunku rocznym, natomiast minimalna wysokość marży wynosi 1%. Wysokość marży ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6).

2 – Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Oprocentowanie roczne pożyczki jest równe wysokości stopy referencyjnej obniżonej o 300 pkt. bazowych, przy czym nie może być niższe niż 2,5%. Stopa referencyjna równa jest stopie bazowej ustalanej przez Komisję Europejską dla Polski plus marża. Stopa bazowa dla Polski obecnie wynosi 2,75% w skali roku, a minimalna wielkość marży wynosi 1,0p.p.

3 – Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Oprocentowanie roczne pożyczki jest równe wysokości stopy bazowej obniżonej o 200 pkt bazowych, przy czym nie może być niższe niż 2%. Stopa bazowa dla Polski obecnie wynosi 2,75% w skali roku.

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN