Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą.

Pobierz wersje DOC lub PDF. Wypełnioną wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie WARP lub wysłać pocztą na adres:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

 

Wnioski w wersji PDF

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Spółka cywilna

Spółka partnerska

Spółka jawna

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa

Spółka z o.o.

Spółka akcyjna

Fundacja

Stowarzyszenie

Spółdzielnia

Inne

 

Wnioski w wersji DOC

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Spółka cywilna

Spółka partnerska

Spółka jawna

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa

Spółka z o.o.

Spółka akcyjna

Fundacja

Stowarzyszenie

Spółdzielnia

Inne

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN