Wniosek o pożyczkę raz, dwa, trzy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Funduszu Pożyczkowego WARP
stworzyliśmy internetową wersję wniosku pożyczkowego.

 

Pobierz generator wniosku

 

Generator wniosku służy częściowej weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz parametrów wnioskowanej pożyczki raz,dwa,trzy.

 

Uzupełniony w generatorze wniosek należy przesłać na adres:  wniosek@pozyczkadlatwojejfirmy.pl

Po wysłaniu Doradca Funduszu (w ciągu 3 dni roboczych) skontaktuje się z Państwem w celu:

– poinformowania o nadanym numerze wniosku,

– omówienia dalszych kroków postępowania.

 

Co ważne generator daje możliwość pobrania wniosku w formacie PDF.

 

Jeśli nie jesteś zainteresowany generatorem wniosku przejdź tutaj.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN