JEREMIE

Pożyczka raz, dwa, trzy

Pożyczka udzielana ze środków w ramach Inicjatywy JEREMIE.

W związku z wyczerpaniem puli środków, zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o pożyczkęraz, dwa, trzy“.

JEREMIE WARP raz, dwa, trzy

Pobierz generator wniosku.

Regulamin udzielania pożyczki “raz, dwa, trzy”.

Lista wykluczeń w ramach pożyczki “raz, dwa, trzy”.

Tabela opłat i prowizji dla pożyczki “raz, dwa, trzy”.

 

Wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej,
a oddzwonimy do Ciebie.

 

Formularz kontaktowy – Pożyczki

 

[formidable id=”3″]

 

Fundusz Pożyczkowy

tel. +48 61 65 06 363
e-mail:  fundusz@dotacje.wielkopolska-region.pl

Obsługa klienta: od 8.00 do 16.00
Od poniedziałku do piątku.

 

1. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, tj. oprocentowanie roczne pożyczki jest niższe niż wysokość stopy referencyjnej obliczonej dla danego Pożyczkobiorcy.
2. Wysokość stopy referencyjnej wskazanej w pkt. 1 powyżej obliczana jest przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej (ogłaszanej przez Komisję Europejską) oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6).

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN