Dlaczego pożyczka JEREMIE w WARP?

Jeśli pożyczka, to JEREMIE. Jeśli JEREMIE, to w WARP.

– niskie oprocentowanie: 1,23%,
– stałe oprocentowanie przez okres spłaty pożyczki,
– brak opłaty za rozpatrzenie wniosku,
– brak prowizji za udzielenie pożyczki,
– nie narzucamy ubezpieczycieli,
– brak opłaty za wcześniejszą spłatę,
– indywidualnie ustalany termin karencji w spłacie kapitału 0-6 miesięcy,
– brak obowiązkowych ubezpieczeń spłaty pożyczki,
– możliwość wyboru modelu spłaty (raty równe, raty malejące).

 

Czym właściwie jest Jeremie?

O Inicjatywie JEREMIE…

O pożyczce JEREMIE w WARP…

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN