Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych i środków czystości.

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i środków czystości.

Zapytanie ofertowe WARP-1-Z-2016 – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz cenowy – pobierz

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy – pobierz

 

Data publikacji: 15.02.2016r.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN