Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń biurowych

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na parterze, V, VIII, IX, X i XI piętrze budynku przy ul. Piekary 19 w Poznaniu o powierzchni 1108,69 m2 – WARP-37/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe – WARP-37/Z/2015 – pobierz

Formularz ofertowy (wersja PDF) – pobierz

Formularz ofertowy (wersja doc) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Autor: Michał Małyszczyk

Data utworzenia: 30 września 2015

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN