Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-42/Z/2015 z podziałem na części:

– Część I zamówienia dla centrali spółki w Poznaniu – świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, usług faksowych oraz świadczenie usług internetowych.

– Część II zamówienia dla oddziału w Pile – świadczenie usług internetowych.

Zapytanie ofertowe WARP-42/Z/2015 – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy dla części I zamówienia – pobierz

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części II zamówienia – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Data publikacji: 16 listopada 2015

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN