Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem – WARP-38/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe – WARP-38/Z/2015 – pobierz

Formularz ofertowy (wersja PDF) – pobierz

Formularz ofertowy (wersja doc) – pobierz

Wzór umowy – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Autor: Michał Małyszczyk

Data utworzenia: 28 października 2015

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN