Zapytanie ofertowe na dostawę 479 sztuk uniwersalnych bonów towarowych

Zapytanie ofertowe na dostawę 479 sztuk uniwersalnych bonów towarowych w formie papierowej  na łączną wartość 16 630,00 zł – WARP-43/Z/2015 o nominałach:
a) 50 zł w ilości 235 sztuk
b) 20 zł w ilości 244 sztuk

Zapytanie ofertowe – WARP-43/Z/2015 – pobierz

Formularz ofertowy – WARP-43/Z/2015 – pobierz

Wzór umowy – WARP-43/Z/2015 – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Data publikacji: 18.11.2015r.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN