Zapytanie ofertowe – catering na spotkania informacyjne.

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach projektu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu jest: Catering na spotkania informacyjne.

Zapytanie ofertowe WARP-2/Z/2016 – pobierz

Załącznik nr 1 i 1a -formularz ofertowy – pobierz

 

Data publikacji: 18.02.2016r.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN