Zapytanie ofertowe na 109 licencji na stanowiska programu antywirusowego

Zapytanie ofertowe na 109  licencji  na  stanowiska  programu antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS CLIENT – WARP-47/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe WARP 47/Z/2015 – pobierz

Formularz ofertowy WARP 47/Z/2015 – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2.12.2015r.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN