Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na usługę serwisową w zakresie bieżącej konserwacji systemów teleinformatycznych oraz ewentualnych napraw centrali telefonicznych, aparatów fotograficznych, faxów i instalacji telefonicznej –
WARP-4/Z/2016.

 

Zapytanie ofertowe ne emisję ogłoszeń prasowych – WARP-3/Z/2016.

 

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – WARP-2/Z/2016.

 

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych i środków czystości – WARP-1/Z/2016.

 

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pączków do siedziby WARP oraz na evanty na terenie Poznania i Wielkopolski. – WARP-50/Z/2015.

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych (backup) na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-48/Z/2015.

 

Zapytanie ofertowe na 109 licencji na stanowiska programu antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS CLIENT – WARP-47/Z/2015.

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych (przewóz osób wraz z dokumentami) na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-45/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich – WARP-44/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe na dostawę 479 sztuk uniwersalnych bonów towarowych w formie papierowej na łączną wartość
16 630,00 zł – WARP-43/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.- WARP-42/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 213 paczek dla pracowników oraz dzieci pracowników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-41/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem – WARP-38/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na parterze, V, VIII, IX, X i XI piętrze budynku przy ul. Piekary 19 w Poznaniu o powierzchni 1108,69 m2 – WARP-37/Z/2015

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN