WARP w TVN CNBC

28 maja 2013r. w ramach konferencji z cyklu “Giełda Produktów Finansowych” TVN CNBC stworzyło specjalne studio w pięknej, poznańskiej scenerii.

 

 

Paweł Blajer wypytywał Wiceprezesa WARP Sp. z o.o. – p. Jarosława Nowaka o inicjatywę JEREMIE na antenie programu “Blajer mówi: Biznes”.

 

 

O oferowanej przez WARP unijnej pożyczce JEREMIE można dowiedzieć się z materiału wyemitowanego przez stację TVN CNBC.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN