WARP Sp. z o.o. w magazynie gospodarczym.

W ostatnim numerze magazynu gospodarczego “Firma w Wielkopolsce” (wydanie: marzec-kwiecień 2013), ukazał się wywiad z Wiceprezesem WARP Sp. z o.o. – p. Jarosławem Nowakiem.

 

Zapraszamy do lektury wersji elektronicznej magazynu.

 

O WARP czytaj na str. 2-4.

 

Miłej lektury !

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN