Lody pełne JEREMIE.

Artykuł poświęcony beneficjentowi Funduszu Pożyczkowego WARP Sp. z o.o.

W wydaniu Naszego Regionu historia firmy POLTOM z Piły, która rozwinęła się dzięki pożyczce z Inicjatywy JEREMIE. Oprócz artykułu o naszym beneficjencie, wypowiedź dyrektora Funduszu Pożyczkowego WARP Sp. z o.o.

 

NaszRegion_04_2013_net-page-011

NaszRegion_04_2013_net-page-012

Wydanie w formacie pdf.

Wersja elektroniczna biuletynu.

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN