“Czy mamy jeszcze szansę na dotację na założenie firmy”?

“Pamięta o tym niewielu,

pieniądze nie mogą być celem

– mają być środkiem do celu.”

 

Agnieszka Lisak

 

 

W teleskopie gospodarczym analiza “dobrej dotacji i taniej pożyczki”. Na co mamy szansę?

 

http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop-gospodarczy/wideo/09052013/11045894

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN