7mln zł dla start-upów z Wielkopolski

(20.12.2013r.)

Nic nie umknie czujnym dziennikarzom Głosu Wielkopolskiego.

Głos Wielkopolski o nowo podpisanej umowie WARPu z Bankiem Gospodarstwa krajowego.

(przeczytaj)

Glos_Wielkopolski_20_12_2013-page-001

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN