Radio Merkury o WARP i inicjatywie JEREMIE

W związku z oficjalnym otwarciem nowo uruchomionego Biura Obsługi Klienta WARP w Poznaniu, dnia 9 maja 2013r., dzienikarz Radia Merkury przeprowadził wywiad z pracownikiem WARP nt. inicjatywy JEREMIE.

 

 

 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN