Grafika do pobrania

Załącznik 1 – logo WARP – wersja podstawowa

Załącznik 2 – logo WARP – wersja podstawowa (eps)

 

Załącznik 3 – logo WARP – stosowane przy Inicjatywie JEREMIE

Załącznik 4 – logo WARP – stosowane przy Inicjatywie JEREMIE (eps)

 

Załącznik 5 – brandbook  (w opracowaniu)

 

Wersje rozszerzone

Załącznik 6 – logo WARP – wersja rozszerzona

Załącznik 7 – logo WARP – wersja rozszerzona (eps)

Załącznik 8 – logo WARP – wersja rozszerzona – achromatyczna

Załącznik 9 – logo WARP – wersja rozszerzona – achromatyczna (eps)

Załącznik 10 – logo WARP – wersja rozszerzona – achromatyczna, negatyw

Załącznik 11 – logo WARP – wersja rozszerzona – achromatyczna, negatyw (eps)

Załącznik 12 – logo WARP – wersja angielska

Załącznik 13 – logo WARP – wersja angielska (eps)

Załącznik 14 – logo WARP – wersja angielska – achromatyczna, negatyw

Załącznik 15- logo WARP – wersja angielska achromatyczna, negatyw (eps)

 

Wersje podstawowe (szczególne zastosowania)

Załącznik 12 – logo WARP – monochromatyczne

Załącznik 13 – logo WARP – monochromatyczne (eps)

Załącznik 14 – logo WARP – monochromatyczne, negatyw

Załącznik 15 – logo WARP – monochromatyczne, negatyw (eps)

Załącznik 16 – logo WARP – achromatyczne

Załącznik 17 – logo WARP – achromatyczne (eps)

Załącznik 18 – logo WARP – achromatyczne negatyw

Załącznik 19 – logo WARP – achromatyczne negatyw (eps)

 

Archiwalne logo WARP

Załącznik 1 – archiwalne logo WARP

Załącznik 2 – archiwalne logo WARP (eps)

 

Potrzebujesz więcej? Chcesz nawiązać współpracę?
Napisz do nas: pr@dotacje.wielkopolska-region.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN