Loans

Currently company offers 2 Loan Products of JEREMIE Initiative (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises): “one, two, three”  – Company’s experience 0-24 months, “one, two, three” – Company’s experience more than 24 months.

LOANS

Loans are provided for following purposes: financing investments into purchase of fixed assets; buildings or machinery, equipment; creating new workplaces; introducing new technological solutions; extension, adaptation or modernization of production, commercial and service facilities.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN