JOSEFIN

The aim of the JOSEFIN project was to improve and innovate instruments, programmes and policies of the participating regions in order to promote regional development, knowledge-based regional economies, technological innovation and entrepreneurship.

The JOSEFIN Service Model combines a range of coaching and financing services for SMEs through all phases of their innovation or internationalisation projects. It is designed as a blueprint for regional implementation and is built around regional financing instruments that offer innovative SMEs easier access to finance. These instruments should feature specific elements (low collateral requirements, guarantees, revolving use of Eu-ropean funds).

JOSEFIN Handbook

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN