Grants

In the 2007-2013 financial perspective, the company as regional partner of PARP (government agency) is responsible in Wielkopolska for the implementation of Innovative Economy Operational Programme.
Currently company offers grants described below:

  • Support for goal-oriented projects and for the implementation of R&D results.
  • Stimulating R&D activity and support to industrial design
  • New investments of high innovation potential
  • Support for Exporters
  • Support to enterprises in electronic business
  • Support to B2B electronic business

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN